Παπανικολάου, Κυριάκος Π.

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
  • Ο Κυριάκος Π. Παπανικολάου είναι Λέκτωρ του Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου διδάσκει μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου.

   Έχουν εκδοθεί δύο μονογραφίες του: «Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών» (2018, Εκδ. Σάκκουλα, σελ. XXVI + 326) και «Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο» (2009, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. XXVIII + 615). Επίσης, μελέτες του, κυρίως επί θεμάτων δημοσίου και ευρωπαϊκού δικαίου, έχουν δημοσιευθεί σε νομικές επιθεωρήσεις και σε συλλογικούς τόμους.

   Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, παριστάμενος κυρίως ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

   Πατήστε εδώ