Πολιτειολογία : το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών - Δεύτερη επαυξημένη έκδοση. - Αθήνα : Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Χρυσόγονος, Κώστας Χ.
  4. Δεύτερη επαυξημένη έκδοση
  5. Κώστας Χ. Χρυσόγονος.
  6. Αθήνα : Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020
  7. xxiii, 871 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9789606481604
  9. Περιέχει βιβλιογραφία: σελίδες [819]-871
  10. K3169 .C47