Πολιτειολογία : το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών - Δεύτερη επαυξημένη έκδοση. - Αθήνα : Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020

  1. Έκδοση
  2. Χρυσόγονος, Κώστας Χ.
  3. Δεύτερη επαυξημένη έκδοση
  4. Αθήνα : Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020
  5. xxiii, 871 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 9789606481604
  7. Περιέχει βιβλιογραφία: σελίδες [819]-871