Σωτηροπούλου, Μάνια

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα
Ελληνίδα
Ελληνικά
Ελλάδα