Λάλλας, Δημήτρης [Συγγραφέας]. Κατανάλωση, καταναλωτές καταναλωτισμός : πολιτικές αναπαραστάσεις και πρακτικές διακυβέρνησης σε καιρό κρίσης