Τρία κείμενα για τον Νίτσε - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2003

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Foucault, Michel (1926-1984)
 4. Γκέκα, Πολυτίμη
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Michel Foucault ; μετάφραση Δημήτρης Γκινοσάτης ; επιμέλεια Πολυτίμη Γκέκα
 7. Αθήνα: Πλέθρον, 2003
 8. 155 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. 9603481319
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Σημείωμα του μεταφραστή
   Νίτσε, Φρόϋντ, Μαρξ
   Ο Νίτσε, η γενεαλογία, η ιστορία
   Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου
   Επίμετρο: για τον θάνατο του ανθρώπου και τον υπεράνθρωπο - Ζιλ Ντελέζ