Τρία κείμενα για τον Νίτσε - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2003

 1. Έκδοση
 2. Foucault, Michel (1926-1984)
 3. Γκέκα, Πολυτίμη
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Πλέθρον, 2003
 6. 155 σελίδες ; 21 εκατοστά
 7. 9603481319
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Σημείωμα του μεταφραστή
   Νίτσε, Φρόϋντ, Μαρξ
   Ο Νίτσε, η γενεαλογία, η ιστορία
   Η αλήθεια και οι μορφές του δικαίου
   Επίμετρο: για τον θάνατο του ανθρώπου και τον υπεράνθρωπο - Ζιλ Ντελέζ