Μετάφραση στα ελληνικά της 15ης γερμανικής έκδοσης του έργου "Statistik" / Σακκά, Ανδριάνα [Μεταφραστής]