Στατιστική - 15η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014

  1. Έκδοση
  2. Bamberg, Günter (1940-) | Baur, Franz | Krapp, Michael (1971-)
  3. Σακκά, Ανδριάνα
  4. Καλαντζής, Θωμάς
  5. 15η έκδοση
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014
  7. 388 σελίδες : πίνακες, σχήματα, διαγράματα ; 24 εκατοστά
  8. 9786185036010
  9. Περιλαμβάνει ευρετήριο και βιβλιογραφία σελίδες [369]-381
Εξώφυλλο έκδοσης