Στατιστική - 15η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Bamberg, Günter (1940-) | Baur, Franz | Krapp, Michael (1971-)
 4. Σακκά, Ανδριάνα
 5. Καλαντζής, Θωμάς
 6. 15η έκδοση
 7. Gunter Bamberg, Franz Baur, Michael Krapp ; επιστημονική επιμέλεια Θωμάς Καλαντζής ; μετάφραση Ανδριάνα Σακκά
 8. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός, 2014
 9. 388 σελίδες : πίνακες, σχήματα, διαγράματα ; 24 εκατοστά
 10. 9786185036010
 11. Περιλαμβάνει ευρετήριο και βιβλιογραφία σελίδες [369]-381
Εξώφυλλο έκδοσης