Ετήσια έκθεση 2001 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2002

 1. Manifestation
 2. Συνήγορος του Πολίτη
 3. Μπεχράκη, Ελένη | Μεϊτάνη, Ιωάννα
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2002
 6. 337 σελίδες : εικόνες, χάρτες
 7. 9608673127
 8. Περιλαμβάνει παραρτήματα
 9. Click Here
 10. Συνήγορος του Πολίτη
  • Α. Εισαγωγή -- Β. Συνοπτική παρουσίαση -- Γ. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της αρχής -- Δ. Αποτίμηση της δραστηριότητας του έτους 2001 -- Ε. Απολογισμός του έργου ανά κύκλο -- Στ. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις -- Ζ. Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων -- Η. Παράλληλες δραστηριότητες -- Θ. Διεθνείς δραστηριότητες -- Ι. Παραρτήματα.