Ετήσια έκθεση 2001 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2002

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Συνήγορος του Πολίτη
 4. Μπεχράκη, Ελένη | Μεϊτάνη, Ιωάννα
 5. 1η έκδοση
 6. Συνήγορος του Πολίτη
 7. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2002
 8. 337 σελίδες : εικόνες, χάρτες
 9. 9608673127
 10. Περιλαμβάνει παραρτήματα
 11. Πατήστε εδώ
 12. Συνήγορος του Πολίτη
 13. 352.8809495
  • Α. Εισαγωγή -- Β. Συνοπτική παρουσίαση -- Γ. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της αρχής -- Δ. Αποτίμηση της δραστηριότητας του έτους 2001 -- Ε. Απολογισμός του έργου ανά κύκλο -- Στ. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις -- Ζ. Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων -- Η. Παράλληλες δραστηριότητες -- Θ. Διεθνείς δραστηριότητες -- Ι. Παραρτήματα.