Ετήσια έκθεση 2003 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2003

  1. Manifestation
  2. Συνήγορος του Πολίτη
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2003
  5. 349 σελίδες : πίνακες, σχήματα
  6. 9608764114
  7. Click Here
  8. Συνήγορος του Πολίτη
    • 1. Εισαγωγή -- 2. Συνοπτική παρουσίαση -- 3. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της αρχής -- 4. Αποτίμηση της δραστηριότητας -- 5. Απολογισμός του έργου ανά κύκλο δραστηριότητας -- 6. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις -- 7. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων -- 8. Παράλληλες δραστηριότητες -- 9. Διεθνείς δραστηριότητες -- 10. Παραρτήματα.