Ετήσια έκθεση 2003 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2003

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Συνήγορος του Πολίτη
 4. 1η έκδοση
 5. Συνήγορος του Πολίτη
 6. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2003
 7. 349 σελίδες : πίνακες, σχήματα
 8. 9608764114
 9. Πατήστε εδώ
 10. Συνήγορος του Πολίτη
 11. 352.8809495
  • 1. Εισαγωγή -- 2. Συνοπτική παρουσίαση -- 3. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της αρχής -- 4. Αποτίμηση της δραστηριότητας -- 5. Απολογισμός του έργου ανά κύκλο δραστηριότητας -- 6. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις -- 7. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων -- 8. Παράλληλες δραστηριότητες -- 9. Διεθνείς δραστηριότητες -- 10. Παραρτήματα.