Εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας : επιδόσεις, εξειδίκευση και διαφοροποίηση - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022

 1. Manifestation
 2. Αθανασίου, Έρση | Κώτση, Αγάπη | Νίτση, Ελισάβετ Ι.
 3. 1η έκδοση
 4. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2022
 5. Μελέτες : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 83. ISSN: 11085789
 6. 9789603411291
 7. Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες [181-187]
 9. Click Here
 10. Εξαγωγές
  • Σύνοψη -- Executive summary -- Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 2. Βιβλιογραφικό πλαίσιο -- Κεφάλαιο 3. Εξέλιξη και διάρθρωση των εξαγωγών αγαθών της Ελλάδας: 2001-2019 -- Κεφάλαιο 4. Δείκτες διαφοροποίησης / εξειδίκευσης και ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών αγαθών της Ελλάδας -- Κεφάλαιο 5. Εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ διαφοροποίησης / εξειδίκευσης και εξαγωγικών επιδόσεων στην Ελλάδα -- Κεφάλαιο 6. Οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας στην εποχή της Πανδημίας -- Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα - προτάσεις πολιτικής -- Παράρτημα -- Βιβλιογραφία

   Click Here