Ετήσια έκθεση 2016 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Συνήγορος του Πολίτη
 4. 1η έκδοση
 5. Συνήγορος του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή
 6. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017
 7. 176 σελίδες : εικόνες
 8. 11088206
 9. Πατήστε εδώ
 10. 352.8809495
  • Εισαγωγή -- Οι δραστηριότητες της χρονιάς -- Πεδία παρέμβασης -- Ειδικές αρμοδιότητες -- Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις -- Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού -- Αρκτικόλεξα