1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Συνήγορος του Πολίτη
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017
  6. 176 σελίδες : εικόνες
  7. 11088206
  8. Πατήστε εδώ
  9. 352.8809495
    • Εισαγωγή -- Οι δραστηριότητες της χρονιάς -- Πεδία παρέμβασης -- Ειδικές αρμοδιότητες -- Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις -- Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού -- Αρκτικόλεξα