Ετήσια έκθεση 2016 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017

  1. Manifestation
  2. Συνήγορος του Πολίτη
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017
  5. 176 σελίδες : εικόνες
  6. 11088206
  7. Click Here
    • Εισαγωγή -- Οι δραστηριότητες της χρονιάς -- Πεδία παρέμβασης -- Ειδικές αρμοδιότητες -- Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις -- Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού -- Αρκτικόλεξα