Ψηφιακό Βιβλίο: Ιστορία της Βενετίας και της βενετικής αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. EPUB
  3. AMELib
  4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  5. epub
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.