Γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα την εποχή της κρίσης : ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια : μελέτες περίπτωσης - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2016

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
1η έκδοση
138 σελίδες : διαγράμματα, χάρτες
9789606834196
Βιβλιογραφία: σελίδες 137-138
  • Γυναίκες | Εργασία | Οικονομικές συνθήκες | Οικογενειακές σχέσεις | Εργασία και οικογένεια | Νομικές επιστήμες