Τσίγκανου, Ιωάννα [Συγγραφέας]. Γυναίκες στα νομικά επαγγέλματα την εποχή της κρίσης : ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια : μελέτες περίπτωσης