Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Επιστήμες της εκπαίδευσης"

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο
  3. Αρχείο pdf προσβάσιμο από αρχείο επεξεργασμένου κειμένου (accessible)
  4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.