1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ανδρούσου, Αλεξάνδρα | Τσάφος, Βασίλης
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2020
  5. 737 σελίδες : εικόνες, πίνακες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-01-2118-6