Το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2010

 1. Manifestation
 2. Πούπος, Ηλίας
 3. Κορλίρας, Παναγιώτης
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2010
 6. 515 σελίδες : πίνακες
 7. Εκθέσεις : Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ; 61. ISSN: 11085797
 8. 9789603410904
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 509-515
 10. Click Here
 11. Οικονομική | Κοινωνικό κεφάλαιο (Κοινωνιολογία) | Κοινωνική συμμετοχή