Κυρίκος, Δημήτριος Γ.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης και Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ίδιου Ιδρύματος (εκλεγμένος για την περίοδο 2014-2018). Έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο 1985 και Master 1987) και στο Vanderbilt University των ΗΠΑ (Master 1991 και Διδακτορικό 1992). Δίδαξε στο Vanderbilt University και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τώρα διδάσκει ως ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2002 – σήμερα). Ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει επαγγελματική εμπειρία ως Οικονομολόγος-Μελετητής και Ειδικός Επιστήμονας (στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και σε Ιδιωτική Εταιρεία Μελετών) και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ και του ΕΣΠΑ.

    ΤΕΙ Κρήτης