Οι ετρούσκοι : ιστορία, θρησκεία, τέχνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004

Bibliographic Info

Manifestation
Voswinkel, Annette
Πρώτη έκδοση
202 σελίδες : εικόνες, χάρτες ; 23 εκατοστά
9602502851
Με 15 εικόνες και 2 χάρτες
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 179-187) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

εισαγωγή - η άποψη του ποσειδωνίου
Α'. η ετρουσκολογία και το υπόβαθρο της
Β'. χώρα, πόλεις, κοινωνία
Γ'. καταγωγή, πρώιμα χρόνια και γλώσσα
Δ'. εξάπλωση, ακμή και παρακμή
Ε'. η θρησκεία
ς'. η τέχνη
Ζ'. ετρουσκικές επιδράσεις και οι επιβιώσεις τους
επίλογος - οι ετρούσκοι σήμερα
αρχαίοι συγγράφεις και έργα τους
επιλεγμένη βιβλιογραφία
πηγές της εικονογράφησης
αντιστοιχία των τοπωνυμίων της Ετρουρίας
ευρετήριο προσώπων και τόπων