Οι ετρούσκοι : ιστορία, θρησκεία, τέχνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004

 1. Έκδοση
 2. Prayon, Friedhelm (1941-)
 3. Voswinkel, Annette
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2004
 6. 202 σελίδες : εικόνες, χάρτες ; 23 εκατοστά
 7. 9602502851
 8. Με 15 εικόνες και 2 χάρτες
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 179-187) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • εισαγωγή - η άποψη του ποσειδωνίου
   Α'. η ετρουσκολογία και το υπόβαθρο της
   Β'. χώρα, πόλεις, κοινωνία
   Γ'. καταγωγή, πρώιμα χρόνια και γλώσσα
   Δ'. εξάπλωση, ακμή και παρακμή
   Ε'. η θρησκεία
   ς'. η τέχνη
   Ζ'. ετρουσκικές επιδράσεις και οι επιβιώσεις τους
   επίλογος - οι ετρούσκοι σήμερα
   αρχαίοι συγγράφεις και έργα τους
   επιλεγμένη βιβλιογραφία
   πηγές της εικονογράφησης
   αντιστοιχία των τοπωνυμίων της Ετρουρίας
   ευρετήριο προσώπων και τόπων