Η ελληνική "πόλις" - Τέταρτη έκδοση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Glotz, Gustave (1862-1935)
Σακελλαρίου, Αγνή
Τέταρτη έκδοση
491 σελίδες ; 21 εκατοστά
9602500840
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 459-472) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης

Προλογικό σημείωμα -- Εισαγωγή. Η διαμόρφωση της πόλης -- Πρώτο μέρος. Η αριστοκρατική πόλη -- Κεφάλαιο Α': Η ομηρική πόλη -- Κεφάλαιο Β': Καταγωγή και μορφές της ολιγαρχίας -- Κεφάλαιο Γ': Οι ολιγαρχικοί θεσμοί -- Κεφάλαιο Δ': Η γέννηση της δημοκρατίας και της τυραννίας -- Δέυτερο μέρος. Η δημοκρατική πόλη -- Κεφάλαιο Α': Η αθηναίκή δημοκρατία -- Κεφάλαιο Β': Οι ιδέες για τη δημοκρατία -- Κεφάλαιο Γ': Η εκκλησία του δήμου -- Κεφάλαιο Δ': Η βουλή -- Κεφάλαιο Ε': Οι άρχοντες -- Κεφάλαιο ΣΤ': Η δικαιοσύνη -- Κεφάλαιο Ζ': Η διεύρυνση της πόλης τον 5ο αιώνα -- Τρίτο μέρος. Η παρακμή της πόλης -- Κεφάλαιο Α': Νέα ήθη και νέες ιδέες -- Κεφάλαιο Β': Μετασχηματισμός της κοινωνικής και πολιτικής ζωής -- Κεφάλαιο Γ': Φθορά των δημοκρατικών θεσμών -- Κεφάλαιο Δ': Η ενοποίηση της Ελλάδας -- Επίλογος. Το τέλος της ελληνικής πόλης -- Σημειώσεις -- Βιβλιογραφία -- Συμπληρωματική βιβλιογραφία -- Ευρετήρια.