Σακελλαρίου, Αγνή

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1922
  4. 1995