Δημοκρατία -- Ελλάδα -- Αθήνα

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δημοκρατία (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Αθήνα (Γεωγραφικό Όνομα)