Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Στρατηγάκη, Μαρία
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Μαρία Στρατηγάκη
 6. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007
 7. 263 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. Μελέτες για το φύλο | Επιστήμες
 9. 9789604551712
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 231-263
  • Εισαγωγή

   Φυλο και κράτος πρόνοιας

   Οικογένεια -αναπαραγωγή -μητρότητα

   Φροντίδα- οικογενειακή εργασία- κοινωνικές υποδομές

   Αμειβόμενη εργασία και κοινωνική ασφάλιση

   Βία κατά των γυναικών

   Φύλο και μετανάστευση

   Politeianet