1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας (Οργανισμός)
    2. Ιστορία (Έννοια)