Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας

  1. Οργανισμός
  2. Partito Comunista Italiano‎
  3. 1921
  4. Πολιτικά κόμματα