Οικονομικά μαθηματικά - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Manifestation
 2. Μονοβασίλης, Θεόδωρος | Καλογηράτου, Ζαχαρούλα (1966-)
 3. Τσούνης, Νικόλαος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 6. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 7. 9789606031281
   1. Ισοδυναμία γραμματίων
   2. Ανατοκισμός
   3. Ράντες
   4. Δάνεια
   5. Απλός τόκος
   6. Οικονομικοί Πίνακες
   7. Προεξόφληση με απλό τόκο
   Kallipos