1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου