1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Κατσαφάδος, Πέτρος
  2. Μαυροματίδης, Ηλίας
  1. Παπαδόπουλος, Αναστάσιος
  1. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  1. 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 3. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 4. ΑΕΡΙΕΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 5. Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ 7. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 8. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 9. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
  1. Το προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύγγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων Γεωγραφίας ή συναφών με τη Φυσική Γεωγραφία τμημάτων. Αποτελεί ένα εισαγωγικό σύγγραμμα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών, της εφαρμοσμένης κλιματολογίας και της κλιματικής αλλαγής παρέχοντας βασικές γνώσεις ανάλυσης των ατμοσφαιρικών και κλιματικών διεργασιών σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής καθώς και στην ανάλυση των κλιματικών σεναρίων και των πολιτικών επαναφοράς. Σημαντική θεματική ενότητα αποτελούν οι ασκήσεις σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο οι οποίες πλαισιώνονται από ένα πλήθος μετεωρολογικών και κλιματικών μεταδεδομένων. Επίσης οι φοιτητές ενημερώνονται για θέματα πρόγνωσης καιρού σε συνδυασμό με την πρακτική τους εξάσκηση από την καθημερινή πρόγνωση που παρέχεται ελεύθερα από την ιστοσελίδα http://meteoclima.hua.gr . Το προτεινόμενο σύγγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες. Βασικά χαρακτηριστικά του Γήϊνου συστήματος-Αρχές ατμοσφαιρικής θερμοδυναμικής-Κινηματική της ατμόσφαιρας-Αέριες μάζες και μετωπικές επιφάνειες-Η ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα-Χωροχρονικές κλίμακες κινήσεων στην ατμόσφαιρα-Συστήματα καιρού και πρόγνωση-Το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα-Το φυσικό και ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου-Κλιματικά σενάρια-Τα σημαντικότερα κλιματικά φαινόμενα-Η μεταφορά σκόνης φυσικής προέλευσης και ο ρόλος της ως κλιματικός παράγοντας.