1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κατσαφάδος, Πέτρος
  2. Μαυροματίδης, Ηλίας
 2. Ελληνική
  1. Κλιματολογία
  2. Μετεωρολογία
  1. Ιστοσελίδα συγγράμματος