Μουσική πληροφορική και μουσική με υπολογιστές - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Manifestation
 2. Λώτης, Θεόδωρος | Διαμαντόπουλος, Ταξιάρχης
 3. Δεληγιάννης, Ιωάννης
 4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 5. 328 σελίδες, εικονογράφηση
 6. Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Κάλλιπος
 7. 978-960-603-408-4
 8. Ιστοσελίδα συγγράμματος
  • 1. Εισαγωγή : μουσική με υπολογιστές. 2. Βασικά χαρακτηριστικά του ήχου. 3. Σύνθεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 4. Σύνθεση ήχου. 5. Ολοκληρωμένα ψηφιακά περιβάλλοντα ηχητικού σχεδιασμού και ηχητικής επεξεργασίας. 6. Τα πρωτόκολλα μουσικής επικοινωνίας MIDI και open sound control (OSC). 7. Έλεγχος και ελεγκτές. 8. Αλγοριθμική σύνθεση. 9. Περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης. 10. Codetta : συμπεράσματα.
  • Το βιβλίο εξετάζει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφορικής στην τέχνη της μουσικής σύνθεσης. Αναφέρονται η ιστορική εξέλιξη και οι διαμορφούμενες αισθητικές τάσεις της μουσικής με υπολογιστές. Παρουσιάζονται οι αρχές μετατροπής του αναλογικού σε ψηφιακό ηχητικό σήμα και οι έννοιες του ψηφιακού ήχου. Αναλύονται και διδάσκονται οι βασικές τεχνικές σύνθεσης ήχου και μουσικής σύνθεσης υποβοηθούμενης από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παρουσιάζονται τυπικά δείγματα ψηφιακών συστημάτων ηχητικού σχεδιασμού και ηχητικής επεξεργασίας και αναλύονται μεθοδικά οι τρόποι και τα εργαλεία ελέγχου αυτών των συστημάτων καθώς και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας MIDI και OSC. Εξετάζονται η ιστορία και η αισθητική της αλγοριθμικής σύνθεσης και αναλύονται οι στρατηγικές της. Περιγράφονται διεξοδικά οι έννοιες του ηχητικού ελέγχου και της ηχητικής διάδρασης, η αισθητική και ιστορική της εξέλιξη και οι συνθήκες αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη μηχανή. Τέλος, επιχειρείται η διαμόρφωση άποψης για τις μελλοντικές εξελίξεις της τέχνης της μουσικής σύνθεσης με υπολογιστές.