Λώτης, Θεόδωρος [Συγγραφέας]. Μουσική πληροφορική και μουσική με υπολογιστές