Εξελικτική ψυχοπαθολογία : από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2008

 1. Manifestation
 2. Wenar, Charles (1922-2008) | Kerig, Patricia K.
 3. Μαρκουλής, Διομήδης Χ. | Γεωργάκα, Ευγενία
 4. Μαρκουλής, Διομήδης Χ. | Γεωργάκα, Ευγενία
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2008
 7. 854 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα., εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. 9789600112450
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες 785-844 και ευρετήρια ονομάτων και όρων σελίδες 845-854
Eξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή επιμελητών -- Πρόλογος -- Κεφάλαιο 1: Η εξελικτική προσέγγιση -- Κεφάλαιο 2: Η φυσιολογική ανάπτυξη -- Κεφάλαιο 3: Η γέφυρα προς τις παθολογίες -- Κεφάλαιο 4: Αυτισμός: μια σοβαρή απόκλιση στη βρεφική ηλικία -- Κεφάλαιο 5: Από τη βρεφική στην προσχολική ηλικία: ανασφαλής προσκόλληση, εναντιωματική-προκλητική διαταραχή και ενούρηση -- Κεφάλαιο 6: Η προσχολική περίοδος: διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας και μαθησιακές δυσκολίες -- Κεφάλαιο 7: Διαταραχές του καταθλιπτικού φάσματος - παιδική και εφηβική αυτοκτονία -- Κεφάλαιο 8: Μέση παιδική ηλικία: οι αγχώδεις διαταραχές -- Κεφάλαιο 9: Η διαταραχή της συμπεριφοράς και η ανάπτυξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς -- Κεφάλαιο 10: Σχιζοφρένεια - μία σοβαρή απόκλιση της μέσης παιδικής ηλικίας και της εφηβείας -- Κεφάλαιο 11: Ψυχοπαθολογίες της εφηβικής μεταβατικής περιόδου: διαταραχές στην πρόσληψη τροφής και κατάχρηση ουσιών -- Κεφάλαιο 12: Οι εξελικτικές συνέπειες της νοητικής υστέρησης -- Κεφάλαιο 12: Κίνδυνοι από σωματική ασθένεια και εγκεφαλική βλάβη -- Κεφάλαιο 14: Κίνδυνοι στο οικογενειακό περιβάλλον: κακομεταχείριση παιδιών και διαζύγιο -- Κεφάλαιο 15: Οι κίνδυνοι για τα παιδιά των εθνοτικών μειονοτήτων -- Κεφάλαιο 16: Ψυχολογική αξιολόγηση -- Κεφάλαιο 17: Παρέμβαση και πρόληψη -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο ονομάτων -- Ευρετήριο όρων.

   Opac.seab