Γεωργάκα, Ευγενία

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Ευγενία Γεωργάκα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

      Biblionet