Ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός τουρισμός ως συνιστώσες του εθνικού τουριστικού προϊόντος - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2016

 1. Manifestation
 2. Βαγιονής, Νίκος | Σκούλτσος, Σοφοκλής
 3. Θεοχαράκης, Νίκος
 4. 1η έκδοση
 5. Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2016
 6. 116, [12] σελίδες : διαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
 7. Εκθέσεις ; 77. ISSN: 11085797
 8. 9789603411185
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [111-116]
 10. Ελλάδα
 11. Click Here
  • Κεφ. 1. Εισαγωγή -- Κεφ. 2. Πολιτισμικός τουρισμός -- Κεφ. 3. Ο θρησκευτικός τουρισμός -- Κεφ. 4. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν -- Κεφ. 5. Ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα -- Κεφ. 6. Συμπεράσματα-Προτάσεις

  • Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η τουριστική ζήτηση σε διεθνές επίπεδο εστιάζει σε μορφές τουρισμού που ικανοποιούν ειδικά κίνητρα. Ο σύγχρονος τουρίστας παρουσιάζεται με ποικιλία κινήτρων και, ως εκ τούτου, οι προορισμοί αναγκάζονται να προσφέρουν πιο σύνθετες τουριστικές εμπειρίες, εμπλουτισμένες με εναλλακτικές δραστηριότητες που διαφοροποιούνται από το κλασικό μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Δύο από τις αυτές τις μορφές τουρισμού που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική είναι ο πολιτισμικός και ο θρησκευτικός. 

    

   Η παρούσα έκθεση οριοθετεί τις έννοιες του πολιτισμικού και του θρησκευτικού τουρισμού και εξετάζει τον βαθμό αξιοποίησής τους στην ελληνική τουριστική αγορά. Αρχικά αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο των δύο μορφών και παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία που καταγράφουν τη δυναμική τους παγκοσμίως. Έπειτα, παρουσιάζονται στοιχεία του εθνικού τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας που διαμορφώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης, γίνεται η αξιολόγηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ως προς την ανταγωνιστικότητά του σύμφωνα με στοιχεία ζήτησης, προσφοράς και τουριστικών πόρων. Αναφορικά με την ανάλυση του πολιτισμικού και θρησκευτικού τουρισμού ως συνιστωσών του εθνικού τουριστικού προϊόντος, παρουσιάζονται στοιχεία ζήτησης και προσφοράς σε εθνικό επίπεδο.

    

   Η έκθεση καταλήγει σε προτάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των πολιτιστικών και θρησκευτικών πόρων της χώρας, που κρίνεται ότι δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο του εγχώριου τουριστικού προϊόντος και της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο.

   Click Here