Εισαγωγή στην ψυχολογία - Αθήνα: Πεδίο, 2011

 1. Έκδοση
 2. Hayes, Nicky (1953-)
 3. Σύρμαλη, Κυριακή | Σπανούδης, Γιώργος
 4. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Αναστασία (1949-)
 5. Αθήνα: Πεδίο, 2011
 6. εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
 7. Βασική βιβλιοθήκη ψυχολογίας
 8. 978-960-9552-12-7(set)., 978-960-9552-13-4(τόμος 1ος)., 978-960-9552-14-1(τόμος 2ος).
 9. Περιέχει βιβλιογραφίες
  • Το έργο "Εισαγωγή στην ψυχολογία" είναι ένα σηµαντικό εγχείρηµα που συγκεντρώνει τη βασική γνώση από πολλούς και διαφορετικούς τοµείς της ψυχολογίας. Ο δεύτερος τόµος καλύπτει θέµατα της εξελικτικής ψυχολογίας, και ειδικότερα τις λειτουργίες που αφορούν τη βιοσωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (βρεφική, παιδική, εφηβική, ενήλικη, ώριμη και γεροντική ηλικία). Στον τόμο εξετάζονται τα βασικότερα θέματα της δια βίου ανάπτυξης του ατόμου, και συγκεκριμένα η γνωστική, η γλωσσική και η ψυχοκοινωνική του ανάπυξη. Το έργο αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιστήµη της ψυχολογίας. Η παρουσίαση των θεωριών, η παράθεση των ερευνητικών δεδοµένων, η κριτική εξέταση των απόψεων και τα ζωντανά παραδείγµατα δείχνουν ότι η ψυχολογία είναι µια εξελισσόµενη επιστήµη, η οποία επεκτείνεται σε πλήθος φαινοµένων, περικλείει πολλαπλές και πολυδιάστατες προσεγγίσεις µελέτης, και επιδιώκει τη µε διαλεκτικό και κριτικό τρόπο ανάπτυξη της γνώσης. Αυτά τα στοιχεία καθιστούν το έργο ιδιαίτερα ενδιαφέρον ακόµη και για τους µη ειδικούς αναγνώστες που θέλουν να γνωρίσουν την επιστήµη της ψυχολογίας. Οι ειδικοί αναγνώστες, από την άλλη, θα έρθουν σε επαφή µε την ιστορία και την ανάπτυξη των θεωριών στην ψυχολογία, και θα αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα οικοδοµήσουν τις περαιτέρω γνώσεις τους για το αντικείµενο.