Πυργιωτάκης Ιωάννης Ε. (1942-) [Συγγραφέας]. Εκπαιδευτικά μελετήματα μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2020
 3. Ελληνικά
  • Όσα δημοσιεύονται σε αυτόν εδώ τον τόμο αποτελούν μόχθο μακροχρόνιας αναζήτησης, γόνιμου προβληματισμού και έρευνας. Ο συγγραφέας τους, σε όλη την επιστημονική του διαδρομή, δεν υπήρξε ποτέ μόνον ένας απλός θεωρητικός ερευνητής που μελετά τα θέματα της παιδείας για το δικό του στεγνό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον ή για τη δική του ακαδημαϊκή ανέλιξη. Παράλληλα με το επιστημονικό ενδιαφέρον υπήρξε και ο διακαής του πόθος για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και συχνά υπάρχει μια βιωματική σχέση που συνδέει τον συγγραφέα με τα θέματα που μελετά εδώ.
   Σε όλες αυτές τις σελίδες εξετάζονται καίρια και βασικά προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τα οποία εντάσσονται στο μεταίχμιο μεταξύ Κοινωνίας και Εκπαίδευσης, εισέρχονται στον χώρο της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και άπτονται της Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Μέσα από τις μελέτες αυτές προσφέρεται μια ανατομία της ελληνικής εκπαίδευσης όπως διαμορφώθηκε στην πορεία του χρόνου, χρήσιμη κυρίως σε κάθε σχεδιαστή της ελληνικής εκπαίδευσης και κάθε εκπαιδευτικό στο παρόν και το μέλλον. (Από την έκδοση)

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία