Ιατρική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία : μια σύγχρονη ψυχιατρική - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 2017

 1. Έκδοση
 2. Αγγελόπουλος, Νικηφόρος Β.
 3. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις, 2017
 5. 2 τόμοι σε 1 ; 26 εκατοστά
 6. 9789604521838
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
  • ι. ιατρική ψυχολογία
   1. εισαγωγή
   2. η ψυχή, η έννοια του ανθρώπου και η ψυχολογία
   3. μέθοδοι έρευνας
   4. νευρικό σύστημα
   5. ενδοκρινικό σύστημα
   6. ανοσοποιητικό σύστημα
   7. βιολογικά ωρολόγια
   8. γενετικό υπόστρωμα
   9. τροφές
   10. φυσικό περιβάλλον και ψυχική υγεία
   11. δομημένο περιβάλλον και ψυχική υγεία
   12. κοινωνικο περιβάλλον και ψυχική υγεία
   13. κοινωνικές τάξεις και ψυχική υγεία
   14. κουλτούρα και ψυχική υγεία
   15. διαπροσωπικές σχέσεις, οικογένεια, ομάδα
   16. ο κύκλος της ζωής
   17. εγρήγορση - ύπνος
   18. ένστικτα και ορμέμφυτα
   19. σεξουαλικότητα
   20. επιθετικότητα
   21. συναισθήματα
   22. νοητικές λειτουργίες
   23. σκέψη - ομιλία - επικοινωνία
   24. προσωπικότητα
   25. ιατρική και παραψυχολογία
   II. ψυχοσωματική ιατρική
   26. ψυχοσωματική ιατρική
   27. το βίωμα του σώματος
   28. η εμπειρία του πόνου
   29. επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής στη σωματική υγεία
   30. ψυχιατρικά προβλήματα στη σωματική νόσο
   31. ποιότητα ζωής πασχόντων από σωματικές νόσους
   32. ορμονικό σύστημα και ψυχοπαθολογία.
   33. νευρικό σύστημα και ψυχοπαθολογία
   34. καρδιαγγειακό σύστημα και ψυχοπαθολογία
   35. πεπτικό σύστημα και ψυχοπαθολογία
   36. δερματολογικές καταστάσεις και ψυχοπαθολογία
   37. νόσοι του ανοδικού συστήματος και ψυχοπαθολογία
   38. λοίμωξή νοσήματα και ψυχοπαθολογία
   39. αναπνευστικό σύστημα και ψυχοπαθολογία
   40. γυναικολογικές καταστάσεις και ψυχοπαθολογία
   41. ουροποιητικό σύστημα και ψυχοπαθολογία
   42. καρκίνος και ψυχοπαθολογία
   43. ψυχιατρικά προβλήματα κατά την περ εγχειρητική περίοδο
   44. ο θνήσκω ασθενής, από ψυχιατρική σκοπιά
   45. σχέση ιατρού-ασθενούς
   46. η ιατρική και ο ιατρός
   47. παραδοσιακές και εναλλακτικές ιατρικές
   III. ψυχιατρική νοσολογία και θεραπευτική
   48. αντικείμενο της ψυχιατρικής
   49. ταξινόμηση των ψυχιατρικών διαταραχών
   50. ψυχιατρική εξέταση και διάγνωση
   51. σημεία, συμπτώματα και καταστάσεις
   52. διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης
   53. νοητικές υστερήσεις
   54. διαταραχές της προσωπικότητας
   55. διαταραχές της σεξουαλικότητας
   56. διαταραχές της επιθετικότητας
   57. νευρώσεις
   58. αγχώδεις διαταραχές
   59. φοβίες ή φοβικές διαταραχές
   60. καταναγκαστικές διαταραχές
   61. υστερικές διαταραχές
   62. σωματόμορφες διαταραχές
   63. κατασκευασμένες ή προκλητές διαταραχές
   64. διαταραχές του ύπνου
   65. διαταραχές λήψης τροφής
   66. ψυχοτραυματικά γεγονότα. αντίδραση στην ψυχοκαταπόνηση (στρες)
   67. συναισθηματικές διαταραχές
   68. ψυχοδραστικές εξαρτησιόγονες ουσίες
   69. οργανικά ψυχοσύνδρομα
   70. σχιζοφρένεια
   71. άλλες ψυχώσεις
   72. πολιτιστικά ψυχιατρικά σύνδρομα
   73. επείγουσα ψυχιατρική και παρέμβαση στην κρίση
   74. θεραπείες στην ψυχιατρική
   75. σωματικές θεραπείες
   76. ψυχοδραστικά φάρμακα
   77. αγχολυτικά και υπναγωγά
   78. αντικαταθλιπτικά
   79. σταθεροποιητικά του συναισθήματος
   80. νευροληπτικά ή αντιψυχωσικά
   81. αντιπαρκινσονικά
   82. νοοτροπία
   83. διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος (ψυχοδιεγερτικά)
   84. αντιεξαρτησιογόνα
   85. ψυχοθεραπείες
   86. ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες
   87. συμπεριφορές και γνωσιακές θεραπείες
   88. ομφαλικές ψυχοθεραπείες και θεραπείες οικογένειας
   89. άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις
   90. κοινωνική ψυχιατρική
   91. οργάνωση της ψυχιατρικής περίθαλψης
   92. ψυχιατρική πρόληψη
   ευρετήριο

   Politeianet