Αγγελόπουλος, Νικηφόρος Β. [Συγγραφέας]. Ιατρική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2009
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους ψυχιάτρους, τους ειδικευόμενους στην Ψυχιατρική, αλλά και στους ιατρούς εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις ψυχικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ανθρώπου κατά την υγεία και, κυρίως, κατά τη νόσο. Κάθε νόσος, σωματική ή ψυχική, έχει ένα δικό της "ψυχιατρικό βάρος", που ενδέχεται να έχει τεράστια σημασία για την έκβασή της.
   Το πρώτο μέρος του βιβλίου, η Ιατρική Ψυχολογία, εστιάζεται στη φαινομενολογία της ψυχολογίας της υγείας, σωματικής και ψυχικής. Η μελέτη κάθε ψυχικής λειτουργίας περιλαμβάνει γενικές περιγραφικές έννοιες, την ανάπτυξη και τις εκδηλώσεις της κατά την εκδίπλωση της ζωής. Ένας αριθμός κεφαλαίων πραγματεύεται τους βιολογικούς παράγοντες που επιδρούν στην ψυχική υγεία και ένας άλλος αριθμός κεφαλαίων πραγματεύεται τους κοινωνικούς παράγοντες που επιδρούν στην ψυχική υγεία, θέματα σχέσεων Ιατρικής και παραψυχολογίας περιγράφονται συνοπτικά στο τέλος αυτού του μέρους.
   Το δεύτερο μέρος αφορά στην Ψυχοσωματική Ιατρική. Τα θέματα που αναπτύσσονται αναφέρονται στις σχέσεις σωματικών και ψυχολογικών παραγόντων στο πλαίσιο της σωματικής νόσου. Ψυχοσωματικές ασθένειες, Ψυχιατρικοί παράγοντες στην ποιότητα ζωής πασχόντων από σωματικές νόσους, θάνατος και Ευθανασία, η Ιατρική και ο Ιατρός, Σχέση ιατρού και ασθενούς, Σχέση ιατρού με οικείους του ασθενούς. Ανακοίνωση της αλήθειας, Ιατρογενείς νόσοι, τα Δικαιώματα των ασθενών, Σχέσεις μεταξύ των ιατρών, Νοσηρότητα των ιατρών, Παραδοσιακές και Εναλλακτικές Ιατρικές είναι θέματα που αναπτύσσονται σε αυτό το μέρος του βιβλίου.
   Στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας, η προσοχή εστιάζεται στην περιγραφή και κατάταξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων, σημείων, συνδρόμων και νόσων και γίνεται προσπάθεια επισήμανσης των πιθανών σχέσεων και αλληλοκαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ τους. Αυτού του τύπου η περιγραφή έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο πλαίσιο ταξινόμησης των ψυχιατρικών διαταραχών, κάπως διαφορετικό από τα δύο σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης (το ICD-10 και το DSM-IV), στο οποίο όμως διατηρείται η διεθνώς αποδεκτή ορολογία. Το περιεχόμενο είναι καθαρά περιγραφικό. Δεν ακολουθείται καμία θεωρητική κατεύθυνση ούτε στο πεδίο της περιγραφής ούτε, πολύ περισσότερο, στο πεδίο της ερμηνείας. Είναι αναπόφευκτο να παρατίθενται ερμηνευτικές προτάσεις αντλημένες από το ευρύ φάσμα θεωρητικών σχολών, αλλά το βιβλίο κρατά σαφείς αποστάσεις από αυτές στο σύνολό τους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο μεγάλο φάσμα των θεραπευτικών προσεγγίσεων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

   Politeianet