Η αρχιτεκτονική της πόλης - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1991

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ρόσι, Άλντο
  4. Πετρίδου, Βασιλική (1955-)
  5. Παπαδοπούλος, Λόης | Παπακώστας, Γιώργος | Τσιτιρίδου, Σοφία
  6. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1991
  7. 960-12-0267-6