Η αρχιτεκτονική της πόλης - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1991

  1. Έκδοση
  2. Ρόσι, Άλντο
  3. Πετρίδου, Βασιλική (1955-)
  4. Παπαδοπούλος, Λόης | Παπακώστας, Γιώργος | Τσιτιρίδου, Σοφία
  5. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1991
  6. 960-12-0267-6