Μετάφραση στα ελληνικά του έργου "L'architettura della città" / Πετρίδου, Βασιλική [Μεταφραστής]