Αξιολογώ, σχεδιάζω, διδάσκω : αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην ανάγνωση και τη γραφή για μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες - Βόλος: Readnet Publications, 2019

  1. Έκδοση
  2. Τζιβινίκου, Σωτηρία
  3. Βόλος: Readnet Publications, 2019
  4. 598 σελίδες : εικόνες, πίνακες
  5. 978-618-84140-2-0