Πανδιά, Ελεάνα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
    • Η Ελεάνα Πανδιά ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές τις σπουδές στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και τις μεταπτυχιακές στο τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου όπου εξειδικεύτηκε στην Ψυχολογία των Μέσων. Είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Εργάζεται στην εκπαίδευση ενηλίκων με φυσικά και ψηφιακά μέσα, έχει εργαστεί ως εισηγήτρια διαδικτυακών σεμιναρίων και συμμετέχει σε ομάδες σχεδίασης ψηφιακών παιχνιδιών. Είναι μέλος του Game Lab του Παντείου Πανεπιστημίου και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την κυβερνοψυχολογία, τις διαδικτυακές ταυτότητες και τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε ψηφιακά παιγνιώδη περιβάλλοντα.

      Biblionet